RODO

Informacja o przetwarzaniu danych klienta/kontrahenta Access Consulting Krzysztof Dudek

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest Access Consulting Krzysztof Dudek ulica Wróblewskiego 67, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431574973, REGON: 240236863.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  1. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa ;
  3. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa, te przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przez okres 1 roku od momenty zakończenia procedury kredytowej. Po tym okresie będą fizycznie niszczone, chyba, że zgoda zostanie wcześniej wycofana.

 3. Przysługuje pani/Panu prawa wycofania zgody do przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:
  1. firmom zapewniającym obsługę IT, hosting poczty elektronicznej
  2. kancelarii radcy prawnego,
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
 6. Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą zostać usunięte na Państwa wniosek.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.
 8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
 10. Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale Administrator nie przewiduje profilowania.

Porozmawiaj o tym, darmowa porada!

Zostaw numer lub zadzwoń


  888 666 320

  Zapraszamy na odbycie telekonsultacji

  Darmowa porada eksperta!

  tel-icon

  Opinie - czyli dlaczego warto nam zaufać?

  Restrukturyzacja.pro Ekspert ds. prawa restrukturyzacyjnego

  Zapraszamy na bezpłatne spotkanie w naszym biurze.

  Kancelaria Radcy Prawnego Michał Massalski.pro Stała lub doraźna obsługa prawna

  Skorzystaj z profesjonalnej pomocy radcy prawnego.

  © 2024 Accon.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

  Zadzwoń teraz